Semtis patirties pas kaimynus

2018-06-28
474

Kiekvienam specialistui svarbu kelti kvalifikaciją bei mokytis iš pažangių organizacijų. Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro Atviros prieigos centro koordinatorė ir mokslininkė dr. Vaida Steponavičienė vyko į susitikimus su Žemės ūkio išteklių Stendės tyrimų centru Latvijoje, birželio 11 – 25 d.

Visą komandiruotės laiką sudarė nemažai susitikimų bei bendradarbiavimo diskusijų ir išteklių bei infrastruktūros ekskursijų. Pirmiausia Žemės ūkio išteklių Stendės tyrimų centras atstovams buvo pristatytas ASU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras, kurio vykdoma veikla tiesiogiai siejasi su mokslo – verslo bendradarbiavimu. Taip pat plačiau dr. Vaida Steponavičienė kalbėjo apie Atviros prieigos centro turimus išteklius. Antroje susitikimo dalyje buvo susipažinta su laboratorijomis, kuriuose daromi augalų genetiniai tyrimai, taip pat apsikeista gerąja patirtimi, valdant turimas laboratorijas bei kaip efektyviai bendradarbiauti su verslo sektoriumi. Taip pat komandiruotės metu mokslininkė lankėsi Priekulės tyrimu centre. Susitikimo metu Priekulės tyrimų centras plačiau pristatė vykdomus tyrimus, patirtį, teikiant mokslo paslaugas verslui bei aktyviai domėjosi KTPC vykdoma veikla ir galimomis bendradarbiavimo galimybėmis. Vyko laukų apžiūra, susipažinimas su laboratorijose naudojama įranga, buvo apžiūrėti šiltnamiai ir susipažinta su auginamų daržovių rūšimis ir subtilybėmis.

Kaip teigia Atviros prieigos centro koordinatorė dr. Vaida Steponavičienė „Mūsų mokslininkams itin aktualus bendradarbiavimas su kaimyninės šalies mokslininkais ir tyrimų centrais, tačiau mes žvalgomės ir ieškome kaip sustiprinti mokslo paslaugų teikimą verslui, viena iš galimybių kurti mišrias Lietuvos – Latvijos mokslininkų grupes. Šio vizito pagrindinis tikslas ir yra susipažinti su turimomis laboratorijomis, atrasti bendradarbiavimo galimybes“. Todėl vizito metu buvo aplankytas ir Dobile mieste įsikūręs Sodininkystės institutas. Institutas nuo 2016 m. veikia kaip moderniausia genetikos laboratorija ir turi itin gerą patirtį bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo. Jų bendri produktai jau pasiekę ir tiesioginius vartotojus. Susitikimo metu plačiau kalbėta apie tolimesnes bendradarbiavimo galimybes bei ateities projektus.

Komentuok