Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 04 (01) Nr. J05-LVPA-K-04

2018-08-03
313

Finansavimo tikslas

SVARBU: atkreipiame dėmesį, kad paskelbtas pirmasis Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas, kurio metu projektai bus atrenkami konkurso vienu etapu būdu, tačiau dėl ribotų techninių galimybių interneto svetainėje www.einvesticijos.lt žymimas jungtinės Nr. JO5-LVPA-K priemonės kvietimo numeriu Nr. 4.
Tai yra tik techninė neatitiktis: ji neturės įtakos paraiškų pateikimo eigai ir tvarkai.

Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

1. MTEP; 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai:1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); 2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.
Partneriai: 1. privatieji juridiniai asmenys; 2. mokslo ir studijų institucijos.

Daugiau informacijos ESINVESTICIJOS

Komentuok