Apie centrą

KOMUNIKACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRAS (KTPC) – aukščiausio lygio Baltijos regiono mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo centras agroinovacijų ir maisto technologijų srityje. KTPC yra Slėnio NEMUNAS infrastruktūros dalis, kurio tikslas – skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, iš kurio gaunama žinių, prestižo ir finansinė nauda mokslo ir studijų institucijoms bei verslo subjektams. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras atsakingas už Slėnio steigėjų ir partnerių, mokslininkų, tyrėjų, studentų ir verslininkų produktyvų bendradarbiavimą, mokslinio potencialo panaudojimą, inovacijas ir inovatyvaus verslo kūrimą, mokslinės informacijos viešinimą. Glaudžiai bendradarbiaudamas su atviros prieigos centrais (APC) ir juose dirbančiais mokslininkais, KTPC užtikrina inovacijų sklaidos, technologijų perdavimo ir MTEP rezultatų komercinimo mechanizmą.

073 110 132 148 IMG_5515 IMG_5551-1

SLĖNIO PLĖTROS KRYPTYS

SN_pletros kryptys_infrastruktura

SLĖNIO NEMUNAS MTEP INFRASTRUKTŪRA

 

Verslo zona_leidinys