Inovatyvių įmonių plėtra

INOVATYVIŲ ĮMONIŲ PLĖTROS SKYRIUS

Palankių sąlygų verslo subjektams įsikurti Slėnio teritorijoje sudarymas, verslo inkubavimo paslaugos, naujausių mokslo žinių komercializavimas.

Fakultetai