Paslaugos ir veikla

KTPC VEIKLA

  • Inovacijų sklaida ir diegimas
  • Technologijų perdavimas, komercializavimas
  • Slėnio NEMUNAS atviros prieigos centrų pristatymas
  • Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos
  • Įmonių inkubavimas
  • Patalpos:

– gamybinės
– technologinės
– laboratorijos
– biuro
– konferencijų, seminarų, pasitarimų ir pan.

  • Konsultacijos:

– verslo pradžios
– verslo valdymo
– verslo planavimo
– finansų analizės, kontrolės ir valdymo
– apskaitos ir mokesčių administravimo
– rinkodaros
– personalo valdymo
– intelektinės nuosavybės

-patentavimo
– investicinių projektų, verslo planų, paraiškų ES ir kitai finansiniai paramai gauti rengimo klausimais

  • Projektų administravimas

Fakultetai