Technologijų perdavimas

Verslui patrauklių technologijų paieška, vertinimas, informacijos apie jas skleidimas potencialių gamintojų ir vartotojų tarpe. Rinkos tyrimai ir sukurtų prototipų įvedimo į rinką kelių prognozavimas. Intelektinės nuosavybės apsaugos paslaugos (išradimų patentavimo ir patentų palaikymo administravimas, konsultacijos akreditacijos klausimais; teisinės paslaugos ir kt.).

Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistai pasiruošę padėti ir konsultuoti iškylančiais klausimais.

Fakultetai