Technologijų perdavimas

Verslui patrauklių technologijų paieška, vertinimas, informacijos apie jas skleidimas potencialių gamintojų ir vartotojų tarpe. Rinkos tyrimai ir sukurtų prototipų įvedimo į rinką kelių prognozavimas. Intelektinės nuosavybės apsaugos paslaugos (išradimų patentavimo ir patentų palaikymo administravimas, konsultacijos akreditacijos klausimais; teisinės paslaugos ir kt.).

Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistai pasiruošę padėti ir konsultuoti iškylančiais klausimais.

Kviečiame kreiptis:

Rita Petlickaitė
Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 685 28 646
El. p.: rita.petlickaite@vdu.lt
LinkedIn